Posted in Հորինուկ, Մայրենի

ՆԱՄԱԿ ՁՄՌԱՆԸ

Բարև Ձմեռ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, իսկ գիտե՞ս ինչու, որովհետև դու գուցե ցուրտ ես, բայց ես միևնույն է, սիրում եմ քեզ։ Երբ դու գալիս ես, ես կարող եմ չմուշկ քշել, ձնագնդիկ խաղալ, ձնեմարդ պատրաստել և եթե շատ ցուրտ է, կարող ենք տաք թեյով ընտանիքի հետ ֆիլմ դիտենք։ Այդ պատճառով էլ ես քեզ սիրում եմ։

Author:

Բարև հիմա դու գտնվում ես իմ բլոգում։Ես Կատրինն եմ ազգանունս Տեփանյան է, ես 9 տարեկան եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s